TERUG REKENEN

www.nehalennia.eu    rekenen


   Belangrijk nieuws over de rekentoets !


   Eerder behaalde cijfers en voorlopige scores vind je hier.


Jaarlijks zijn er drie tijdvakken waarin de rekentoets mag worden afgenomen op de scholen.
De eerstvolgende afnameperiode (II) op Nehalennia (locatie Breeweg; rekentoets 3F) is:
   
In deze periode gaan leerlingen uit H5 en V6 een onvoldoende (verplicht) herkansen. Zij worden hiervoor automatisch aangemeld.
Leerlingen met een voldoende mogen (vrijwillig) herprofileren, en kunnen zich tzt daarvoor aanmelden via de ELO.
(uitslag: april/mei 2018)

Overige data schooljaar 2017-18 :
  • Tweede afnameperiode 2A, 2F, 3F en 3S: dinsdag 6 maart t/m maandag 19 maart 2018
    (ER: donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018)
  • Derde afnameperiode 2A, 2F en 3F: woensdag 30 mei t/m maandag 11 juni 2018
    (ER: donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018)
  • Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): dinsdag 29 mei 2018*het is nu dinsdag 24 april 2018  (week 17)